Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 
 
 
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
 
 
 
До ………………………
 
/името на търговеца/
 
……………………………………………………………………..
 
/адрес, ЕИК/
 
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
 
…………………………………………………. /описание на продукта/
 
Стоката е поръчана на ………………….
 
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
 
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
 
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
 
 
 
……………….                                                                             …………………………….
 
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/
 
 
 
Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
 
14-дневният срок започва да тече от датата на:
 
сключване на договора – при договор за услуги;
приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.